Artiesten / Sprekers Management bureau

gebruiks voorwaarden

Versie 1.0 – [09-11-2023]

1. Algemeen Welkom bij ACMManagement.nl. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website.

2. Gebruik van de Website U mag onze website alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die niet inbreuk maakt op de rechten van, of de toegang tot en het gebruik van de website beperkt voor iemand anders.

3. Intellectueel Eigendom De inhoud van deze website, inclusief teksten, graphics, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van ACM Management en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

4. Beperking van Aansprakelijkheid ACM Management is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

5. Externe Links ACMManagement.nl kan links bevatten naar externe websites. ACM Management is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van externe websites.

6. Wijzigingen in Gebruiksvoorwaarden Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

7. Contact Opnemen Voor vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen via info@acmmanagement.nl of bel 0614834773.

8. Toepasselijk Recht Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Gebruik van Informatie ACM Management behoudt zich het recht voor om materiaal dat via de website wordt verzonden of gepubliceerd, te verwijderen of te bewerken.