Artiesten / Sprekers Management bureau

Privacybeleid

Versie 1.0 – 09-11-2023

1. Inleiding ACM Management respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaren en beschermen.

2. Gegevens die wij verzamelen Wij verzamelen gegevens die u vrijwillig verstrekt bij het gebruik van onze diensten, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast verzamelen we automatisch gegenereerde informatie over uw browsegedrag tijdens uw gebruik van onze website.

3. Gebruik van verzamelde gegevens De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt om:

  • Communicatie mogelijk te maken.
  • Onze diensten te leveren en te verbeteren.
  • U te informeren over nieuwe aanbiedingen of diensten.

4. Delen van gegevens met derden Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Beveiliging van gegevens ACM Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

6. Toegang en wijziging van uw gegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op via [info@acmmanagement.nl].

7. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid ACM Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

9. Contactgegevens Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via: E-mail: [info@acmmanagement.nl] Telefoon: [+31 6 14 83 47 73]

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid.